AD-dom stärker säsongsanställda

AD-dom stärker säsongsanställda Säsongsanställda har företrädesrätt även till tillvidare- anställningar. Det slog Arbetsdomstolen fast på onsdagen i ett mål mellan Kommunal och Öckerö församling. Domen innebär att de säsongsanställda ställning stärks. I december 1998 utlyste Öckerö församling en tillvidareanställning som kyrkogårdsvakmästare. Anders Alphede, som haft flera säsongsanställningar hos församligen, sökte tjänsten. Sammanlagt hade han jobbat mer än tolv månader och hade således företrädesrätt till anställningen. Församligen anställde en annan sökande. Vid tvisteförhandlingar med Kommu- nal hävdade församligen att Anders Alphede enbart hade företrädesrätt till säsongsanställning. Kommunal förde tvisten till AD, som nu dömt till Alphedes fördel. AD skri- ver .."att återanställningsrätten för samtliga arbetstagare som uppfyller kravet på tolv månaders anställning inte är begränsad till den anställ- ningsform de senast hade utan avser alla former av anställning.." -En mycket glädjande dom. Den stärker de säsongsanställdas ställning re- jält, säger Lars Thörn, ombudsman på Kommunal. Ytterligare upplysningar: Lars Thörn. Tel 070-629 03 27. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar