Avtal klart för Kommunals medlemmar inom Svenska kyrkan

Idag har Kommunal tecknat ett nytt kollektivavtal* med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för anställda inom branschen. Vi är nöjda med löneökningarna med ett lägsta utrymme på 480 kr, samt att vi fått ett ettårigt avtal så att vi kan vara i fas med den övriga arbetsmarknaden 2012, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.Lägsta lönen höjs till 17 255 kr. Ersättningarna höjs med 1,5 %. Det är i paritet med den övriga marknaden.

- Jag är idag mycket glad över att vi nått mållinjen för ett nytt kollektivavtal för de medlemmar som arbetar inom kyrkan. Utöver löneökningarna är vi mest nöjda med att vi uppnått starkare skrivningar kring kompetensutveckling, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Fakta: Branschen idag Inom Svenska kyrkan har Kommunal 7500 medlemmar. De största grupperna inom området är kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, barnskötare/barntimmeledare, församlingshemsvärdinna/husmor samt städpersonal.

Medellön är 21 790 kr.

Arbetsgivaren är organiserad i 1 400 församlingar, självständiga eller förenade i kyrkliga samfälligheter samt stift - totalt 850 ekonomiska enheter.

* Kollektivavtalet är preliminärt till dess att Kommunals förbundsstyrelse tar ett beslut i frågan onsdagen den 13/4.

Presskontakt: 010 – 442 71 30

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar