Avtal klart mellan Kommunal och SKL

Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Pactaföretagen har träffat nytt avtal för ca 350 000 medlemmar. Avtalet innehåller en löneökning på 3 procent, vilket innebär 650 kronor i månaden. Även lägstlönerna höjs med 650 kr, vilket motsvarar 4 procent. Villkoren för visstidsanställda har också förbättrats.

- Det här är bra avtal under rådande omständigheter. Vi har begränsat arbetsgivarens möjlighet att stapla visstidsanställningar på varandra under lång tid och är överens om att antalet visstidsanställningar på sikt ska minska, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

- Vi har också höjt lägstlönerna, som unga går in på, vilket jag ser som en god investering för det stora framtida rekryteringsbehov som finns i kommuner och landsting, fortsätter Annelie Nordström.

Avtalet innebär att arbetsgivaren får ha en person visstidsanställd i max tre år. Vi är överrens om att antalet heltidstjänster ska öka för att stärka och utveckla sektron. Det arbete som påbörjats under föregående avtalsperiod med att skapa bättre förutsättningar för fler heltider fortsätter. Arbetsgruppen som arbetat med detta fortsätter och har fått ytterligare ett uppdrag; att se över förutsättningarna för att skapa sammanhållna arbetsdagar och minska förekomsten av så kallade delade turer.

- Sammantaget ger överenskommelsen bättre förutsättningar att göra välfärdssektorn mer attraktiv. Det här är flera steg i rätt riktning, inte minst för visstidsanställda och ungdomar, säger Annelie Nordström.

Utöver detta har Kommunal och SKL kommit överens om förbättringar kring TFA (Trygghetsförsäkring arbetsskada) som innebär att den tidigare självrisken är borttagen och att försäkringen gäller från första dagen.

Avtalet gäller från den 31 mars 2012 till den 31 maj 2013.


Kollektivavtalet i urval:

  • Löneökning motsvarande 650 kr i månaden, vilket innebär 3 %
  • För de med de lägsta lönerna innebär det en ökning på 3,7 respektive 4 %
  • Övriga ersättningar ökar med 2,6 %
  • Visstidanställning i max tre år


Presskontakter: Helena Söderlind Paues 072-247 84 17 

Om Kommunal: Fackförbundet Kommunal organiserar drygt 500 000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor. Åtta av tio medlemmar i Kommunal är kvinnor.

Läs mer om Kommunal på www.kommunal.se/

Taggar:

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar