förbundsmöte 1-2 juni

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm Välkommen till Kommunals förbundsmöte i Kalmar 1-2 juni Ett förslag till välfärdspolitiskt program, val av ny förbundsstyrelse och ny medlemsavgift tillhör punkterna på dagordningen för Kommunals förbundsmöte i Kalmar den 1-2 juni i år. Mötet äger rum i KalmarSalen. Rapporter Förslaget till välfärdspolitiskt program innehåller 36 konkreta förbättringar av välfärdstjänsterna. Subventionerad hemservice för gamla är ett av förslagen. Människor behöver människor handlar vårdpersonalens arbete och framtid. Speciella vårdutbildningar för arbetslösa är ett av förslagen. Kommunals jämställdhetsprogram presenteras i en ny omarbetad version. Förslag om ny medlemsavgift 2001. Den rena procentavgiften ersätts av fast avgift plus procentavgift. Motioner Förbundsmötet har 16 motioner att ta ställning till. Till förbundsmötet har enbart avdelningar, inte sektioner och enskilda medlemmar, motionsrätt. Val av förbundsstyrelse Fem nya ledamöter ska väljas. Sju ställer upp för omval. Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och mer om rapporterna och motionerna finns på vår hemsida www.Kommunal.se Bevaka förbundsmötet Journalister och fotografer är välkomna till förbundsmötet. Förhandsanmälan behövs ej, men vi vill att ni skriver in er vid receptionen. Ett speciellt arbetsrum för journalister finns. Tider Mötet börjar kl 11.00 tisdagen den 1 juni och beräknas sluta omkring kl 15.00 onsdagen den 2 juni. Tidplanen bifogas. Extra kongress En extra kongress hålls eventuellt i samband med förbundsmötet för att fatta det formella beslutet om ny medlemsavgift. Pressombudsman Birgitta Jönsson, 08-728 28 85, 070-623 90 19, bj@kommunal.se Pressekreterare Karl-Ola Nilsson, 08-728 28 87, 070-630 80 04, karl-ola.nilsson@kommunal.se Fax: 08-30 45 52Preliminär tidplan för Kommunals förbundsmöte Tisdagen den 1 juni 11.00-12.30 Mötet öppnas 12.30-13.00 Formalia: bland annat verksamhetsberättelse, beslut om ansvarsfrihet 13.00-14.30 Lunch 14.30-18.00 Beslut om eventuell extra kongress Budgetprognos Val av förbundsstyrelse Förslag till välfärdspolitiskt program Motioner om försäkringar Onsdag 2 juni 08.30-09.15 Förslag till jämställdhetsprogram 09.15-12.30 Rapporten ”Människor behöver människor” Motionsbehandling Gränsdragningsfrågor Utdelning av miljöpris och kulturstipendier

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera