Framtidens vård och omsorg

Ny rapport från Kommunal: Lokalutbildning och lokal löner i framtidens vård och omsorg. Morgondagerns vårdpersonal finns bland dem som i dag är arbetslösa. Därför bör fack, arbetsgivare och arbetsförmedling göra speciella vårdutbildningar för dem. Utbildningarna bör vara flexibla och med personliga studieplaner. Det är ett av förslagen i en rapport som behandlas av Kommunals förbundsmöte i juni. Rapporten ”Människor behöver människor”, handlar om yrkesrollen för Kommunals medlemmar inom framtidens vård och omsorg. Hit hör yrkesgrupper som undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, vårdare, personliga assistenter med flera. Arbetsgivare och fack måste tillsammans arbeta för att höja de anställdas kompetens och se till att de som nyanställs har en bra grundutbildning, säger rapporten. Eftersom omvårdnads-arbetet blir mer specialiserat måste utbildning och praktik formas lokalt. Även lönepolitiken ska anpassas lokalt. Genom lokala lönesystem med tydliga kriterier kan specialisering, yrkeskunnande, mångkunnighet etc premieras. Allmänt sett är omvårdnadsarbetet för lågt värderat, konstaterar rapporten. Vårdyrkenas positiva sidor måste komma fram. Alla de som älskar sitt yrke och trivs på jobbet måste få en möjlighet att berätta om sina goda exempel. Ska de yngre generationerna lockas av omvårdnadsyrkena måste yrkenas status höjas, säger rapporten. Rapporten finns i sin helhet på Kommunals hemsida www.kommunal.se Ytterligare upplysningar Birgitta Asklöf Tel 08-728 28 00

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera