Jämställdheten fortfarande eftersatt

Kommunal: -Jämställdheten fortfarande eftersatt Kommunals förslag till förnyat handlingsprogram för jämställdhet understryker att jämställdheten fortfarande är ett eftersatt område, både i samhället i stort och inom Kommunal. Ändå tycker cirka 95 procent av kommunalarna att jämställdheten är en viktig facklig fråga. Viktigare än arbetstider och inflytande. På det fackliga planet har Kommunals strävan att avskaffa löneskillnaderna ännu inte lyckats. Kvinnor har genomgående lägre löner än män. Dessutom är lönenivån inom offentlig sektor för låg. Som verktyg för att höja lönerna behövs bra arbetsvärderingssystem som tar hänsyn till faktorer som stress, arbetstyngd, ansvar och utbildning. Drygt hälften av kvinnorna i Kommunal arbetar deltid. I offentlig sektor är samtidigt de mansdominerade yrkena i regel heltidstjänster. I programförslaget slås fast att alla tjänster ska vara heltid, men att deltidsarbete ska vara möjligt för den som önskar det. Kommunal har satt upp målet 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Det är både en jämställdhets- och arbetsmiljöreform. Kortare arbetstider möjlighet för både kvinnor och män att hinna engagera sig politiskt och bättre förutsättningar för jämställda villkor i familjen Jämställdheten börjar i mångt och mycket hemma och i familjen. Facket kan och ska påverka också det som händer i hemmet, sägs i programförslaget. En av förutsättningarna för en rättvisare fördelning av hemarbetet är att kvinnor och män får samma ekonomiska förutsättningar för att vara föräldralediga. Eftersom män oftast tjänar mer än kvinnor blir inkomstförlusten störst när männen tar ut ledigheten. Kommunals mål är enligt programförslaget att ersättningen höjs till 90 procent, och att ledigheten delas lika på mammor och pappor. Programmet i sin helhet finns på www.kommunal.se Ytterligare upplysningar: Birthe Josephson Tel 08-728 28 00

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera