Jobbcenter utbildar och hyr ut personal

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm Kommunal prövar jobbcenter: Utbildar och hyr ut personal Kommunal startar på försök jobbcenter för att hjälpa arbetslösa medlemmar in på arbetsmarknaden. I verksamheten ingår bland annat att hyra ut personal. Jobbcenter enligt Kommunals modell ska i en första omgång startas i Umeå och fyra andra orter. Försöken ska pågå i två år. Kommunals jobbcenter består av tre huvudverksamheter: En introduktion som går ut på att höja den arbetslösas självkänsla och motivation och att börja arbeta fram en handlingsplan för vägen in i arbetslivet. Jobbskolan ger vägledning till studier eller praktik samtidigt som arbetet med handlingsplanen fortsätter. En ekonomisk förening eller ett kooperativ bildas för att hyra ut arbetskraft till marknadsmässiga priser. Den enskilde är anställd av kooperativet eller föreningen och får avtalsenlig lön när hon eller han jobbar. När man inte är uthyrd deltar man i introduktion eller jobbskola. Då får man ersättning motsvarande a-kassa från statliga och kommunala arbetsmarknadspengar. Jobbcentren ska drivas genom ett samarbete mellan fack, kommuner, arbets-förmedlingar och näringsliv. Arbetslösheten är fortfarande hög i Kommunal. Vi kan inte bara sitta med armarna i kors utan måste pröva olika sätt att få in våra arbetslösa medlemmar i arbetslivet. Det här är ett bra sätt att skapa en plattform för den enskilda där hon kan varva den egna utvecklingen med arbetslivskontakter, säger Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn. Ytterligare upplysningar: Christina Zedell. Tel 08-728 28 87. 070-530 42 28. 1999

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera