Kommunal: Konkreta förslag för att motverka våld i nära relationer

Idag anordnas ett seminarium om våld i nära relationer på Polstjärnans konferenscenter på Sveavägen 77 i Stockholm. Medverkar gör bland andra jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, författare och journalist Maria Sveland, Kommunals ordförande, Annelie Nordström och IF Metalls ordförande Stefan Löfven. Seminariet börjar klockan 10:00.• Alla arbetsgivare ska satsa på kompetensutveckling, i första hand för personalansvariga men också anställda – inte minst de som möter andra människor i sitt arbete, och ha tydliga rutiner kring hur man kan förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer. Till exempel kan arbetsgivare i sina kartläggningar och analyser kring de anställdas sjukfrånvaro särskilt uppmärksamma fysisk och psykisk misshandel.

• Fackförbund och arbetsgivare ska samverka med varandra men också med andra samhällsaktörer i arbetet att förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer. Kommunal kommer till exempel inom ramen för FAS – Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan, som är det avtal som slutits centralt mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn, att driva kravet på att upphandlad företagshälsovård ska ha kompetens inom området för våld i nära relationer.

• Alla fackförbund bör genom sin försäkring erbjuda kostnadsfri professionell hjälp till medlemmar och deras anhöriga om de har blivit utsatta för våld av någon i sin närhet. Idag är det bara Kommunal som erbjuder detta.

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar