Kommunal: Vi har svarat ja på medlarnas bud

Minst 1700 kr i löneökning under en treårsperiod, en minimering av de obetalda håltimmarna och stora förbättringar av villkoren för visstidsanställda. Det är några av de krav Kommunal fått igenom i avtalet som nu slutits med Sveriges Kommuner och Landsting.

-  Vi ser avtalet som en stor framgång. Vi krävde krontalsökningar för att inte öka lönegapet mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Vi begärde 1740 kr och fick 1700 kr, vilket är långt mer än arbetsgivarnas ursprungliga bud på 1500 kr, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Kommunal har fått igenom att arbetsgivaren ska eftersträva att arbetstiden är sammanhållen, de delade turerna ska minimeras, vilket innebär att de obetalda håltimmarna kan försvinna, något som är en viktig förbättring för runt 100 000 medlemmar som i dagsläget får sin arbetsdag uppdelad.

Vi har också lyckats få igenom en rad förbättringar för de visstidsanställda. Det kommer att bli lättare för dem att få högre lön och arbetsgivarens möjligheter att ständigt plocka in nya visstidsanställda och att strunta i dem som redan är inne i systemet har begränsats. Dessutom ska ett partsgemensamt arbete påbörjas i syfte att minska andelen visstidsanställda.

-  Vi är glada för att vi fått igenom tydliga förbättringar för visstidsanställda. Det är viktigt för framtidens välfärd att skapa tryggare anställningar, som gör jobben attraktivare, säger Annelie Nordström.

Ersättningarna för arbete på obekväma arbetstider och för beredskaps tjänstgöring har både höjts och förbättrats.

Föräldrapenningtillägget utökas från dagens 150 dagar till 180, dessutom får alla föräldrar rätt att besöka mödravården två gånger på betald arbetstid. Stora steg för jämställdheten.

För kontakt ring 010-442 71 30

Taggar:

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar