Kommunal har slutit avtal med VårdföretagarnaAvtalet i korthet: - Löneökningar. Ett allmänt löneutrymme för varje heltidsanställd som är 750 kronor första och andra året och samt 800 kronor sista året. - Lägsta lönen höjs till 17 000 kronor från och med 1 juli 2009. Lägsta lönen har tidigare legat på 15 850 kronor. - Ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap höjs med elva procent från och med 1 juli 2008. Även ersättning för övertid höjs från 1 september 2007. - De år då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag kompenseras de anställda med en extra ledig dag. - Ytterligare en månads föräldraledighetstillägg införs i avtalet. Sammanlagt är nu föräldraledighetstillägget nu tre månader om den anställde har jobbat tre år eller mer. - Avtalspensionen höjs, i enlighet med det nya avtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv, så att de motsvarar de pensioner som tjänstemännen har. - En arbetsgrupp tillsätts som ska undersöka om det finns förutsättningar för ett framtida avtalspaket om bland annat friskvård, läkarundersökningar och träningstid under arbetstid.

För mer information kontakta: Liza di Paolo Sandberg, ombudsman Kommunal: 08-728 28 34 eller 070-372 89 53

Pressmeddelande från Kommunal Pressjour 08 728 29 00

Press- och kommunikationschef David Samuelsson 08 728 28 05, 070 543 27 39 david.samuelsson@kommunal.se

Pressekreterare Linnea Bergnéhr 08 728 28 63, 070 209 16 90 linnea.bergnehr@kommunal.se

Pressekreterare Serkan Köse 08 728 29 76, 070 320 04 56 serkan.kose@kommunal.se

www.kommunal.se

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera