Kommunal kräver bättre arbetstider och anställningstrygghet i trafikbranschen

Kommunal har idag lämnat över avtalskrav till arbetsgivarna Kommunala Företagens Samorganisation och Bussarbetsgivarna. Det gäller två kollektivavtal för anställda i trafikbranschen. Utöver löneökningar på minst 700 kronor är det dags för en rejäl trygghetssatsning och förbättrade villkor när det gäller arbetstider.

– Medlemmarna i trafikbranschen utsätts regelbundet för upphandlingar. En ny entreprenör innebär i regel en ny arbetsgivare och därmed en risk att du behöver söka om ditt jobb, trots att du kanske har arbetat åratal hos den förra entreprenören. Det här leder till en ständig otrygghet och oro över vad som ska hända. Vi kräver en garanterad övergång till den nya arbetsgivaren, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Klimatet för anställda inom trafiken har under de senaste åren blivit allt hårdare, med pressade tidsscheman, långa arbetsdagar med delade turer och osäkra anställningar när nya entreprenörer tar vid. Trafiken är en viktig del av allas vår välfärd och de som arbetar i branschen måste få bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Därför har Kommunal för avsikt att teckna kollektivavtal som bidrar till ökad anställningstrygghet och förbättrade arbetstider.  

– En viktig fråga för medlemmarna är arbetstiderna. Många har långa arbetsdagar, upp till 13 timmar långa pass med oavlönade håltimmar mitt på dagen. Bra arbetstider förebygger ohälsa och är en viktig arbetsmiljöfråga. Det är viktigt att ett schema inte bara tar hänsyn till arbetsgivarens behov, utan även till arbetstagarens möjlighet att kunna kombinera arbetsliv med föräldraskap och en meningsfull fritid. Därför kräver vi att medlemmarna får ökat inflytande över sina arbetstider säger Lenita Granlund.

Några av Kommunals avtalskrav

Kommunal kräver löneökningar med minst 700 kronor per månad och heltidsanställd.

Kommunal kräver att det införs lägsta löner för olika personalkategorier i avtalet.

Kommunal kräver att vid trafikupphandlingar och entreprenörsbyten ska all personal övertas av den nya entreprenören eller underentreprenörer.

Kommunal yrkar minst 11 timmars dygnsvila för alla.

Kommunal yrkar att avtalets regel om minsta rasttid om 30 minuter ändras till 45 minuter.

Kommunal yrkar att tid innan utlägg av pauser ska beräknas på arbetstid.

Fakta

  • Kollektivavtalen berör cirka 15 000 medlemmar som arbetar bland annat spårvagns- och bussförare, servicepersonal och teknisk personal.
  • Motparten, arbetsgivarna är KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) och BuA (Bussarbetsgivarna).
  • De nuvarande avtalen löper ut den 31 maj 2013.

Om Kommunal: Fackförbundet Kommunal organiserar drygt 500 000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor. Åtta av tio medlemmar i Kommunal är kvinnor. En tredjedel är 30 år eller yngre.

Läs mer om Kommunal på www.kommunal.se/

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera