Kommunal kräver meddelarskydd

Kommunal kräver meddelarskydd Anställda som anmäler missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen bör ha meddelarskydd. Det skriver Kommunal i ett yttrande till Socialsty- relsen. Kommunal har inget att invända mot att personal inom äldre- och handikapp- omsorgen blir skyldiga att anmäla missförhållanden. Den som gör en anmälan får emellertid inte riskera att utsättas för trakasserier. Därför krävs någon form av meddelarskydd, hävdar Kommunal. Bakgrunden är Socialstyrelsens förslag och allmänna föreskrifter gällande paragraf 71 a i socialtjänstlagen. Ytterligare upplysningar: Anita Edam. Tel 728 28 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar