Kommunal Skåne säger upp samverkansavtalet med Region Skåne

Kommunal Skåne säger med tre månaders uppsägningstid upp samverksavtalet med Region Skåne. Avtalet som tecknades 2010 har inte fungerat och därför väljer Kommunal Skåne att säga upp det.

-          Vi var nöjda med avtalet till en början, men i och med Region Skånes agerande anser vi inte att de längre följer det vi kommit överens om i avtalet, säger Inga-Lill Björk, ombudsman för Kommunal i Skåne.

-          Exempelvis så har Region Skåne uttalat sig i medier om förändringar som ska införas, innan samverkan med de fackliga organisationerna skett. I några fall har de presenterat förslag som vi inte hunnit förankra med våra medlemmar. Vi ser i dagsläget inget annat alternativ än att säga upp samverksavtalet, säger Inga-Lill Björk.

Kommunal skickade uppsägningen under tisdagen. Avtalet upphör att gälla 1 juni 2013.

För mer information:
Inga-Lill Björk, ombudsman Kommunal Skåne, tel: 0708-21 30 71, inga-lill.bjork@kommunal.se

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera