Kommunals avtalskrav för 20 000 inom busstrafiken

Kommunals avtalskrav för 20 000 inom busstrafiken Kommunal har spikat sina avtalsyrkanden för omkring 20 000 medlemmar på busstrafikens område. Bland kraven finns en speciell satsning på den yrkesutbildade tekniska personalen. Kommunal kräver också att all tid till arbetsgivarens förfogande ska ingå i arbetstidsberäkningen. Löneyrkandet motsvarar LOs samordning, dvs 3,8 procent, dock lägst 650 kronor. Dessutom kräver Kommunal ett extra löneutrymme för att de kvalificerade yrkesarbetarna ska få löner jämförbara med genomsnittet för industrin. En viktig fråga är att reglera den tid som inte ingår i veckoarbetstiden, t ex restid, på grund av att man inte börjar och slutar arbetet på samma ställe och redovisningstid. Kravet är att all tid till arbetsgivarens förfogande eller utförda arbeten ska ingå i arbetstidsberäkningen. Vidare yrkar man en ramtid på max tolv timmar och att ett arbetspass inte ska delas av med obetald rast mer än en gång per dag. Kommunal vill begränsa användningen av timvikarier till att omfatta högst fem procent av det totala tiduttaget. Man hävdar också att timanställda ska ha lika villkor som de fast anställda. Utgångspunkten inför förhandlingarna med Bussarbetsgivarna och KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, är att få till stånd ett gemensamt avtal för hela busstrafikbranschen. Kommunal yrkar därför på en övergångsperiod som motsvarar den kommunala avtalsperioden för att göra detta. Avtalskraven i sin helhet finns på Kommunals hemsida www.kommunal.se/Avtal Ytterligare upplysningar: Anders Westin, tel 070-548 04 43 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00580/bit0001.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar