Kommunals medlemmar blir starka konsumenter

Kommunals medlemmar blir starka konsumenter Nu kan Kommunals medlemmar stärka sitt inflytande som konsumenter. Kommu- nal och Cint, Consumers intelligence, öppnar i dag en gemensam hemsida där kommunalare kan ge omdömen om varor och tjänster de använt. Andra medlem- mar får på så sätt vägledning inför ett köp. På sikt byggs en enorm kunskapsbas upp där "grannens omdömen" är systema- tiserade. De som använder den kommer att kunna undvika dåliga varor och tjänster. På hemsidan kommer också att finnas erbjudanden om att ingå i inköpskoope- rativ. Den som är intresserad fyller helt enkelt i ett formulär på hemsi- dan. Ju fler det blir ju mer kan priset pressas. Den leverantör som kan ge det billigaste priset får sedan möjlighet att erbjuda alla intresserade sina tjänster. Det första inköpskooperativet rör fast telefoni. -Det här är ett spännande sätt att använda ny teknik för medlemmarnas bäs- ta. De erbjuds något, men det är upp till dem själva om de vill vara med eller inte, säger Lilian Hindersson, förbundssekreterare i Kommunal. Vår konsumentstärkande hemsida nås via www.kommunal.se Ytterligare upplysningar: Fredrik Runsiö. Tel 070-629 03 36. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000125BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000125BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar