Kommunals ordförande Ylva Thörn: -Vi kommer att noga följa den nya bankens utveckling

Kommunals ordförande Ylva Thörn: -Vi kommer att noga följa den nya bankens utveckling - Samgåendet mellan FöreningsSparbanken och SEB berör 100 000-tals av Kommunals medlemmar. De har sin lön, sitt sparande, sina lån i och ofta en nära kontakt med FöreningsSparbanken. Den har ju en lång tradition av folkrörelse med många lokala kontakter med föreningslivet på orten, säger Ylva Thörn, förbundsordförande i Kommunal. Kommunals lokala organisationer har också stora ekonomiska tillgångar placerade i FöreningsSparbanken och många kontakter. Likaså är en stor del av Kommunals konfliktfond placerad i FöreningsSparbanken. -Det är klart att jag känner en viss oro för hur det blir för den enskilde medlemmen i denna stora bank. De löften som lämnas vid presskonferensen idag om att bankkontoren blir kvar på lokala orter, kommer vi att noga följa upp, säger Ylva Thörn. Kommunals medlemmar är mycket beroende av bankkontoren eftersom många inte har tillgång till Internet för att göra sina bankärenden. -Vad som känns tillfredsställande är att det inte är någon utländsk bank som "tar hand om" FöreningsSparbanken och dess kunder. Rätt skött kan den nya banken vara en fördel även för löntagarna. Men fungerar den inte på ett godtagbart sätt för våra medlemmar så ökar motivet att snabbt verkställa LO-kongressens beslut om en LO-bank, understryker Ylva Thörn ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01150/bit0001.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar