Kommunals seminarium på Stockholm Pride

Kommunal anordnar seminarium på Stockholm Pride. Ordförande Annelie Nordström kommer att samtala med Ulrika Westerlund, ordförande RFSL, under rubriken ”Nya ledare – nya vägar” på onsdagen. Ett inledande samtal om vägen till ett öppet och tillåtande arbetsliv.-Ja jag avbryter min semester för att delta i Stockholm Pride. Det är självklart för mig. Samtidigt som människors individualitet ges allt större utrymme i medierna så minskar toleransen i arbetslivet. Respekten för människors olikheter minskar och allt fler av medlemmarna i Kommunal blir uppsagda av personliga skäl. Arbetsgivarnas ansvar i kampen mot diskriminering är en stor och viktig arbetsmiljöfråga. Men vi delar alla på ansvaret för att förändra dessa attityder i samhället. Därför ska Kommunal rikta tydligare insatser på att skapa öppna och tillåtande arbetsplatser fria från diskriminering, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Kommunal medverkar också i ”Vård på lika villkor?” - ett panelsamtal där hälso- och sjukvården ska diskuteras ur ett hbt-perspektiv. Kommunal representeras där av Birthe Josephson, ombudsman på förbundet, arrangemanget anordnas av DO och äger rum på tisdagen.

Kommunal på Stockholm Pride

Vård på lika villkor? Tisdag 27 juli 12.00-13.00, på Pride House, Sergels torg Nya ledare – nya vägar Onsdag 28 jul 15:00–15:45, på Pride House, Sergels torg Kommunal är också på plats i LO-tältet under hela festivalen.

Taggar:

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar