Kommunals undersökning missbrukas

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 Stockholm 32 Kommunals undersökning missbrukas av de borgerliga partierna Kommunals undersökning om privatanställdas upplevelser och erfarenheter från arbete inom äldrevård och omsorg missbrukas av en del debattörer, arbetsgivare och borgerliga politiker. Nu senast var det de borgerliga partierna i riksdagen som lutade sig mot vår undersökning och säger att ”de som fått möjlighet att arbeta inom privata välfärdsområdet är mycket nöjda. Detta visas bl a av Kommunals undersökning”. -Vår undersökning syftade inte till att göra tummen upp eller ner för någon. Vi gjorde den för att se om det fanns bra idéer och förebilder för hur äldrevården kan bli bättre, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn. De borgerliga partierna försöker ge sken av, genom att hänvisa till vår undersökning, att vi kommunalare hellre vill vara anställda hos privata arbetsgivare. Den slutsatsen går inte att dra av den undersökning vi gjorde med 204 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom privat vård och omsorg, menar Ylva Thörn. Det är riktigt att många är nöjda med att arbeta i privat verksamhet. De tycker bl a att de privata överträffar de offentliga när det gäller : Förmågan att tänka nytt, Ansvar och delaktighet och Möjlighet att påverka. Men när det gäller inställningen till offentlig äldrevård så tycker: 60 % av undersköterskorna och vårdbiträden att den är bra, 25 % tycker att den varken är bra eller dålig och 15 % att den är dålig. En annan siffra som man av någon anledning inte så ofta ser hos borgerliga debattörer är att:· 52 % av undersköterskorna och vårbiträdena anser att de inte kan hitta något positivt med privat äldreomsorg. · 37 % av undersköterskorna och vårdbiträden kan inte hitta något negativt med offentlig vård. - När jag presenterade undersökningen för över ett år sedan uttryckte jag förhoppningen att våra arbetsgivare i kommuner och landsting skulle känna sig manade att ta tillvara det som är bra hos de privata - t ex att undersköterskor och vårdbiträden oftare får använda sin kompetens fullt ut. Att motiverade och nöjda anställda och nöjda brukare kan bli verklighet. Undersökningen pekar ju på att det är möjligt att organisera arbetet på ett annat sätt, säger Ylva Thörn vidare. -Jag kan tydligen inte nog framhålla att vi bara har intervjuat de som är anställda hos privata vårdgivare. Motsvarande frågor har inte ställts till dem som arbetar i inom den offentligt drivna äldrevården. -Detta är också ett faktum som m, fp, c och Kd också förtiger i sin önskan att privatisera hela välfärdsområdet, understryker Ylva Thörn.

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar