-Maxtaxa på dagis dubbelt gynnsam

Kommunal: -Maxtaxa på dagis dubbelt gynnsam Kommunal stöder i ett remissvar regeringens förslag om maxtaxa i barnomsorgen. -Rätten att jobba heltid är en hjärtefråga oss. Maxtaxa på dagis ger våra medlemmar och andra lågavlönade möjlighet att öka sin sysselsättning. De gynnas dubbelt; dels genom lägre avgifter, dels genom höjda arbetsinkoms- ter, säger förbundsordförande Ylva Thörn. Kommunal konstaterar att avgifterna för barnomsorg har blivit ett av de största hindren för familjer att genom ökad arbetstid öka sina inkomster. För många lönar det sig inte att öka arbetstiden, eftersom kommunen lägger beslag på en mycket stor del av löneökningen genom högre avgifter för barnomsorgen. Det är barnfamiljerna som är 1990-talets förlorare ekonomiskt sett, och att detta gäller i alla inkomstlägen. Dålig hushållsekonomi och otrygga spelregler har sannolikt varit en bidragande orsak till att födelsetalen sjunkit till rekordlåga nivåer på 90-talet, säger förbundet i sitt remiss- svar Kommunal menar att debatten om maxtaxa fått en olycklig vinkling. Antagan- det om att förslaget har en orättvis fördelningsprofil stämmer inte. Det är oundvikligt att vissa höginkomsttagare får lägre dagisavgift när man lämnar ett inkomstrelaterat avgiftssystem. Men de är få. Barnomsorgs- avgifter betalas till allra största delen av "unga" familjer och bland dessa är det en liten andel som har riktigt höga inkomster, framhåller Kommunal. Ytterligare upplysningar: Peder Unander. Tel 08-728 28 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar