Men vem kör egentligen? – en kritisk granskning av Sveriges upphandlade kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en av välfärdens mest centrala samhällsfunktioner, såväl för att enskilda medborgare ska få ihop sin vardag som för att samhället ska kunna växa och bli mer miljövänligt. Kommunals nya rapport ”Men vem kör egentligen?” visar dock att dagens system har stora brister. Rapporten tar bland annat upp trafikens ökande kostnader, den ojämna konkurrensen och hur det finns brister i dagens myndighetsstruktur. Ytterst drabbas Sveriges medborgare och trafikens anställda.

 – Kollektivtrafiken är alldeles för viktig för att skötas så pass ostrukturerat som vår granskning visar. Sedan 1999 har busstrafiken blivit 65 procent dyrare per kilometer för beställarna. Det hotar på sikt kollektivtrafikens utveckling. Nu krävs ett helhetsgrepp, där bland annat statlig tillsyn och stöd samlas under en, dedikerad myndighet, säger Per Holmström, förste vice ordförande Kommunal.

– Dagens upphandlingssystem innebär en otrygghet för trafikens anställda. När en ny entreprenör vinner en upphandling finns inga krav på att ta över de anställda. Branschen har redan stora problem med att attrahera personal. Arbetsvillkoren måste förbättras. Därför kräver Kommunal att personalövertagande blir ett standardkrav vid upphandlingar inom kollektivtrafiken, säger Per Holmström, förste vice ordförande Kommunal.

Rapporten lyfter ett flertal konkreta lösningar för hur myndigheter och lagstiftare kan förbättra kollektivtrafiken. Ett urval av förbättringsförslagen:

  • Säkra de anställdas anställningstrygghet genom en ändring av 6b§ i lagen om anställningsskydd eller genom att personalövertagande blir ett standardkrav vid trafikupphandlingar.
  • Det bör i lag tydliggöras att upphandling och avtalsteckning är en av de centrala uppgifterna för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Länstrafikbolagen bör avskaffas.
  • Dagens statliga tillsyn och stöd, vilket är utspritt på Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys, bör samlas under en myndighet.
  • En förbättrad hantering av standardkrav för upphandlingar, likt de som idag tas fram av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.
  • I de län där konkurrensen visat sig obefintlig bör kollektivtrafiken som huvudregel drivas i egen regi.

För mer information, kontakta Kommunals pressjour: 010-442 71 30.

Taggar:

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera