Nya alarmerande siffror: stora brister i arbetsmiljön för anställda inom äldreomsorg

Arbete under stor tidspress, fysiskt och mentalt påfrestande. Svårigheter att exempelvis ta paus för toalettbesök och därtill en låg bemanning som kan medföra risk för de äldre samt lite stöd från arbetsledning. Det är vardagen för många anställda inom äldreomsorgen. Detta innebär att mer än en femtedel av Kommunals medlemmar inte vill arbeta kvar i branschen om tre år.

-          Att vi år 2013, i en av samhällets viktigaste branscher, har en arbetsmiljö som tillhör ett annat sekel är för mig ofattbart. Vem ska i framtiden vilja ta anställning i äldreomsorgen? Det är tyvärr en högst relevant fråga. Det krävs krafttag ifrån landets politiker och företagsledare för att vända utvecklingen. Tiden är förbi för fagra löften, nu krävs verkstad, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Kommunal kräver:

1. De äldres behov av hjälp och stöd ska vara utgångspunkt för bemanning

2. Det lägsta antalet heltidsanställda per äldre bör regleras. Alla som verkar inom vård och omsorg bör beräkna bemanning på samma sätt.

3.  Personalen ska vara tillsvidareanställd, ska arbeta heltid och ska vara yrkesutbildad eller under utbildning.

-          Nyckeln till en god omsorg och en god arbetsmiljö är kontinuitet vilket bäst skapas med rätt bemanning, rätt utbildad personal och hög andel heltidsanställda. Bemanning handlar inte bara om det finns tillräckligt med personal, utan också om personalens kompetens, om arbetets planering och organisation. Rätt bemanning innebär att personal har tid att utföra arbetsuppgifterna professionellt, säkert och har tid för ett individuellt bemötande av de äldre. Om det ska vara möjligt att rekrytera framöver och om personalen ska vilja stanna kvar, måste det också bli möjligt att utvecklas i sin yrkesroll. Så är det tyvärr på väldigt få arbetsplatser i idag, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Resultat ur rapporten

Bland medlemmar som inte vill arbeta kvar i yrket om tre år, är det 39 procent som upplever att bemanningen är så pass låg att den innebär en risk för de äldre.

Bland de som inte vill arbeta kvar i äldreomsorgen uppger 83 procent att de utför arbetet under stor tidspress.

Av medlemmarna som inte vill arbeta kvar i yrket uppger cirka 49 procent att de en eller flera gånger i veckan inte hinner ta en längre rast, vilket i praktiken kan handla om att hoppa över lunchen.

För att läsa hela rapporten se www.kommunal.se

Taggar:

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar