Offensiv åtgärdsplan efter granskning av Kommunal

Kommunals förbundsstyrelse har på onsdagen beslutat om ett åtgärdsprogram som kommunicerats till medlemmar och förtroendevalda. Ordförande Annelie Nordström har samtidigt meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i samband med Kommunals kongress i vår.

Medias granskning har lyft fram förhållanden inom Kommunal som är oacceptabla.  Kommunals förbundsstyrele har därför beslutat om ett offensivt åtgärdspaket som blir starten på ett stort förändringsarbete.

 

– Enigheten i styrelsen har varit stor. Det är allvarligt att vi själva tidigare inte förmått se och åtgärda de missförhållanden som framkommit i granskningen. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp. En genomgripande förändring behövs för att medlemmarna ska få mer nytta för sina medlemsavgifter. Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna, säger Annelie Nordström.

 

Genomlysning av handelsbolaget Lyran och avveckling av Kommunals engagemang i Metropol Palais är exempel ur åtgärdsplanen. Kommunal inrättar också en så kallad visselblåsningsfunktion samt gör en total genomgång av regler för bland annat alkohol, representation och resor för att städa ut en otidsenlig kultur.

 

– Jag har idag meddelat valberedningen att jag inte kommer att stå till förfogande för omval vid kongressen. Jag har tagit mina styrelsekamrater i hand på att med full kraft vara med i avtalsrörelsen och samtidigt starta arbetet med att förändra förbundet, säger Annelie Nordström.

 

Samtliga punkter i åtgärdsplanen:

 

Inventering av brister

Kommunal åtgärdar inte bara de problem som media uppmärksammat. En omfattande inventering av brister i verksamheten ska göras. Intervjuer ska genomföras av extern part med en stor grupp nyckelpersoner. En permanent funktion för visselblåsning förbereds och ska inrättas senast i april.

 

Förändringar i handelsbolaget Lyran

Ny styrelseordförande tillsatt och ny styrelse utses inom tio dagar. Förbundet gör omedelbart en översyn av verksamheten. Ökad professionalism, transparens och tydlig gränsdragning gentemot Kommunals kärnverksamhet ska uppnås. Bolagsform och ägardirektiv ska ses över. Kommunals engagemang i Metropol Palais ska avvecklas.

 

Kulturförändring – Kommunals gyllene regel

Kommunal är medlemmarna. Ledarskap inom Kommunal ska alltid präglas av ett föredömligt beteende. Kommunal har en gyllene regel. Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna.

 

Policygenomgång

Allt som är lagligt är inte lämpligt. Översyn av Kommunals policies med fokus på alkohol, resor, lägenheter, representation och gåvor. Ökad varsamhet med medlemmarnas pengar, uppstramning och tydlighet ska uppnås, beslut senast i mars. Efterlevnad ska säkras genom ny funktion för internrevision och en stärkt roll för förtroendevalda revisorer.   

 

Översyn av struktur för fastighetsinnehav

Översyn av Kommunals struktur för fastighetsinnehav och förvaltning ska göras. Enkel struktur och professionell relation till förvaltare ska ge god insyn för förbundet och tydlig gränsdragning gentemot Kommunals kärnverksamhet. Förslag ska presenteras i april för beslut senast i samband med kongressen.

 

Mer professionell organisation

Internrevision ska göras och rapporteras till förbundsstyrelse. Tydlig gränsdragning mellan Kommunals förtroendevalda och experter ska uppnås. En arbetsgrupp ska tillsättas. Pågående stadgeutredning ser över rollbeskrivning för förbundskassör och trygghetsavtal.

Taggar:

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera