Otillräckliga förändringar av Lex Sarah

– Rättssäkerheten och brukarnas trygghet hotas av att Lex Sarah-anmälningarna även framöver måste gå till den egna chefen, säger Ylva Thörn, ordförande i Kommunal. Det öppnar risker för att anställda inte vågar slå larm trots stora brister.Det är utmärkt att tillsynsmyndigheten får ett övergripande ansvar för att förebygga missförhållanden och driva kvalitetsarbete. Men Kommunal anser att regeringen lägger alltför stort fokus på det övergripande formella ansvaret och ägnar för lite intresse åt innehåll och resurser i de verksamheter där kvaliteten verkligen skapas.

Kommunal anser att mycket större ansvar ska ställas på arbetsgivarna när det gäller att anställa kompetent personal i tillräckligt antal och att kontinuerligt vidareutveckla personalens kunnande. Ett ledarskap som har förmåga att kommunicera och som kan skapa ett öppet och tillåtande klimat, ger också förutsättningar för god kvalitet.

Kommunal anser att det är mycket positivt att SOL och LSS ska omfattas av den utökade anmälningsskyldigheten. Den vård och omsorg som sker i brukarens eget hem är idag en sluten värld. Förslaget innebär att en viss insyn blir möjlig, vilket Kommunal välkomnar.

Presskontakt Pressjour 08 728 29 00 http://www.kommunal.se/press/ Kommunikationschef David Samuelsson david.samuelsson@kommunal.se 070 543 27 39

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar