Unikt försök: Äldre får hjälp i hemmet till lågt pris

Unikt försök: Äldre får hjälp i hemmet till lågt pris I Örebro kan pensionärer över 80 år från april i år köpa så kallade hushållsnära tjänster till starkt subventionerat pris. Erbjudandet är ett led i ett unikt 1-årigt försök som Kommunal genomför i samarbete med Örebro kommun. För 75 kronor i timmen kan de som fyllt 80 köpa hjälp med städning, tvättning, trädgårdsarbete, inköp med mera. Det är omkring en tredje- del av marknadspriset. Totalt kan de köpa fyra timmars hjälp i måna- den. De äldre väljer själva vilken hjälp de vill ha, utan behovspröv- ning. De som utför arbetena är arbetslösa som tidigare arbetat inom olika serviceyrken och som ingår i kooperativet START 97 i Örebro. Försöket omfattar de tre kommundelarna Nikolai, Olaus Petri och Vasa i Örebro där det bor drygt 4000 personer över 80 år. Det finansieras av Kommunal och Örebro kommun. Kommunal hoppas också på stöd från AMS. Örebroförsöket är ett led i Kommunals arbete för att statligt subven- tionerad hemservice till äldre ska införas i hela landet. Tanken med försöksåret är att finna en modell för hur en sådan service till äld- re ska utformas. -Det är tyvärr så att allt färre av våra äldsta har möjlighet att få den service de behöver för kunna bo kvar hemma. Därför tvingas många i förtid in i en dyrare äldreomsorg, säger Kommunals förbundsordfö- rande Ylva Thörn. -Möjligheten att köpa rabatterad hemservice ger både trygghet och frihet åt de äldre. Samtidigt får kommunerna mer över till den mer resurskrävande äldreomsorgen. Dessutom kan det här fullt utbyggt ge omkring 20 000 nya jobb. Tanken på subventionerad hemservice åt äldre lanserades i Kommunals Välfärdsprogram från förra året. Inom Kommunal arbetar nu projekt- gruppen Hemservice för seniorer 80+, med att lansera idén. Ett av må- len är att Riksdagen beslutar att införa en subvention för dem över 80 år. Ytterligare upplysningar: För Kommunal Rolf Andersson. Tel 08-728 28 00. För START 97 Annki Olsson. Tel 0709-18 20 53. Se även www.kommunal.se Pressombudsman Birgitta Jönsson, 08-728 28 85, 070-623 90 19, bj@kommunal.se Pressekreterare Karl-Ola Nilsson, 08-728 28 87, 070-630 80 04, karl- ola.nilsson@kommunal.se Fax: 08-30 45 52 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000321BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000321BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar