Yttrandefrihet och högre lön i nytt avtal med Svenska Kyrkan

Yttrandefrihet och högre lön i nytt avtal med Svenska Kyrkan Extra lönepåslag och bibehållen yttrandefrihet får alla anställda hos Svenska Kyrkan enligt ett nytt avtal. Avtalet, som är det första sedan Svenska Kyrkan skiljdes från staten, gäller omkring 7000 av Kommunals med- lemmar. Avtalet innebären extra löneförhöjning på en procent för alla anställda utöver tidigare avtal. Höjningen beräknas på den fasta kontanta lönen ex- klusive tillägg. Enligt tidigare avtal avsätts för 2000 en pott på 1,9 procent dock lägst 375 kronor. Till detta kommer en verksamhetspott på mellan 0,2-0,5 procent av den fasta kontanta lönen. Pengarna ska fördelas vid lokala förhandlingar som ska vara färdiga senast sista augusti 2000 om inte de lokala parterna kommer överens om annat. Avtalet garanterar att de anställda får behålla den yttrandefrihet och det meddelarskydd som de hade som offentligt anställda. Parterna ska bilda en arbetsgrupp för att utforma regler om tystnadsplikt, meddelarfrihet och yttrandefrihet. Under tiden ska Svenska Kyrkans an- ställda ha samma yttrande-, tryck- och meddelarfrihet som offentlígan- ställda. De som utnyttjar dessa rättigheter får inte särbehandlas på grund av det när det gäller lön, anställning, arbetsuppgifter eller liknande, säger avtalet. -Det är ett stort bekymmer att de anställda mister sin yttrande- och med- delarfrihet när entreprenörer tar över offentliga verksamheter. Därför är det här avtalet så viktigt. Jag hoppas att det blir normgivande, säger Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn. Ytterligare upplysningar: Lasse Thörn. Tel 08-728 28 00. Mer om avtalet på vår hemsida www.kommunal.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar