Största emissionen hittills för Kommuninvest

Kommuninvest genomförde igår sin hittills största obligationsemission, när 2,35 miljarder USD emitterades i en 3-årig benchmarkobligation på den internationella upplåningsmarknaden. När transaktionen stängdes hade Kommuninvest också genomfört den största USD benchmark-transaktionen någonsin av ett nordiskt offentligt institut[1]. ”Emissionen visar att vi fortsätter att bygga en attraktiv och likvid avkastningskurva i USD”, säger Kommuninvests upplåningschef Anders Gånge.

Emissionen var Kommuninvests andra med s.k. RegS/144A-dokumentation, vilket öppnade upp emissionen för inhemska amerikanska institutionella investerare. Orderboken översteg 3 miljarder USD från fler än 60 placerare, ett tydligt styrkebevis för Kommuninvest som emittent.

–  Vi hade förväntat oss god efterfrågan, men överraskades ändå av storleken och kvaliteten på orderboken. Den var fantastisk, säger Anders Gånge.

72 procent av emissionen togs av centralbanker och andra offentliga institutioner, Kommuninvests traditionella investerarbas. Efterfrågan var väl spridd geografiskt, med investerare från bland annat USA, EMEA och Asien. Emissionen prissattes till 11 räntepunkter ovanför referensräntan, ”mid-swaps”, lägre än det indikativa prisspannet och betydligt lägre än i den föregående USD benchmarkemissionen i oktober 2012.

–  Vi är mycket nöjda. Varje ny USD-benchmarkemission har hittills gett bättre prissättning, flera nya investerare och större orderbok än föregående emission, säger Anders Gånge.

Emissionen genomfördes i samarbete med fyra internationella banker: Citi, Deutsche Bank, JP Morgan och Nomura. Med emissionen kompletterades Kommuninvests avkastningskurva i USD till fem utestående löptider.

För mer information, se separat Press Points (på engelska).

Kontaktinformation:

Anders Gånge, Chef för Upplåning och Placeringar, mobil: 070-616 75 10,
anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior Investor Relations Manager / Chef för Medierelationer, mobil: 0708-86 94 76,
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1]Kommuninvest emitterar segmentet SSA = Sovereigns, Supranationals and Agencies

Dokument & länkar