Konjunkturbarometern. Juni 2009

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg till 79,4 i juni från 77,6 i maj. Det är andra månaden i rad som barometerindikatorn ökar samtidigt som samtliga sektorer bidrar positivt till uppgången. Trots uppgången visar nivån på barometerindikatorn att stämningsläget bland företag och hushåll fortfarande är betydligt svagare än normalt. Företag: Konfidensindikatorn för näringslivet steg för tredje månaden i rad Konfidensindikatorn för näringslivet fortsatte uppåt i juni och har nu stigit tre månader i rad. I juni steg den 5 enheter jämfört med månaden innan och återigen bidrog alla sektorer i positiv riktning. Trots uppgången visar indikatorn på att läget i det svenska näringslivet fortfarande är mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har minskat ytterligare, men samtidigt räknar färre företag än tidigare med fortsatta nedskärningar. Näringslivets finansieringsmöjligheter förbättrades ytterligare i juni. Nu uppger 33 procent av företagen att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten, jämfört med 36 procent i maj och 39 procent i april. Hushåll: Hushållen mer optimistiska om svensk ekonomi Hushållen var i juni något mindre pessimistiska om ekonomin. Konfidensindikatorn (CCI) ökade för andra månaden i rad, från -11 i maj till –9 i juni. Stämningsläget bland hushållen har därmed gått från att vara mycket svagare än normalt till svagare än normalt. Det är framför allt hushållens förväntningar på utvecklingen i svensk ekonomi som blivit mer positiva jämfört med förra månaden. Trots det ser hushållen fortfarande betydligt dystrare än normalt på läget i svensk ekonomi.

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar