Ny chef för forskning och lönebildning

Göran Hjelm blir ny chef för enheten Forskning och makroekonomiska scenarier. Han tillträder den 1 april och ersätter då Juhana Vartiainen som blir generaldirektör för Statens Ekonomiska Forskningsinstitution (VATT) i Finland.

Göran Hjelm är doktor i nationalekonomi och arbetar som biträdande prognosansvarig på KI.

Enheten Forskning och makroekonomiska scenarier, arbetar med metod- och modellutveckling, tillämpad forskning inom bland annat arbetsmarknad, samt olika typer av utredningar. Ansvaret omfattar även arbetet med Konjunkturinstitutets årliga lönebildningsrapport.

För ytterligare information kontakta:

Göran Hjelm, 08-453 59 26

Sarah Hegardt Grant, informationschef, 070-267 80 41

 

 

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar