Påminnelse om konferens den 2 maj: Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden

Konjunkturinstitutet har bjudit in forskare och andra auktoriteter till en heldagskonferens för att diskutera ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden.

Målet om ekonomisk jämställdhet har ett brett stöd i Sveriges riksdag, men analysen av medlen för att nå dit skiljer sig åt. Vad säger forskningen och vilka erfarenhet kan dras av politiska insatser på området, i Sverige och internationellt?

Inledningstalar gör Susanne Ackum, statssekreterare Finansdepartementet, Mikael Sjöberg, ordförande för Delegationen för jämställdhet i arbetslivet och Juhana Vartiainen, Konjunkturinstitutet.

Under dagen medverkar svenska och internationella forskare, professorer och experter. Dagen avslutas med en paneldebatt och avslutande ord från jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Moderator är Anna Danielsson Öberg.

Kort information om dagen

Tid: 2 maj, klockan 8.30–16.30

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm

Läs hela programmet på www.konj.se/2maj

Anmälan

Du som är journalist anmäl dig gärna via mejl till:

sarah.grant[@]konj.se

Välkommen!

Sarah Hegardt Grant

Informationschef

070-267 80 41

 

 

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar