Amorteringskrav försämrar konkurrensen

Att införa amorteringskrav på bolån är negativt för konkurrensen. Långivare fråntas ett viktigt konkurrensmedel, och kundernas frihet att välja sparform begränsas. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Finansinspektionen.

– Jag är bekymrad över att förslaget från Finansinspektionen ökar inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden och försämrar förutsättningarna för konkurrens. Det är särskilt bekymmersamt att detta sker på en konsumentmarknad som redan i dag har ett svagt konkurrenstryck, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I yttrandet till Finansinspektionen över förslaget om amorteringskrav framhålls att kunderna får svårare att byta bank och att bolåneföretagens frihet i tillämpningen av undantagsmöjligheterna från amorteringskraven innebär att vissa kundgrupper kan bli mer beroende av bolåneföretags välvilja.

Konkurrensverket tar i sitt yttrande inte ställning till om det ur ett makroekonomiskt perspektiv är nödvändigt att införa amorteringskrav på bolån.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Stefan Åkerblom, föredragande ekonom, tfn 08-700 16 14
Läs hela yttrande på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera