Bakslag för husägare som vill välja värmesystem

Ett bakslag för de villaägare i Växjö som vill värma sina hus på annat sätt än med kommunens eget fjärrvärmenät. Det är, enligt Konkurrensverket, innebörden av en dom från Stockholms tingsrätt.

Domstolen gör en helt annan bedömning än Konkurrensverket i frågan om Växjö kommun får bestämma hur fastighetsägare ska värma sina hus. Konkurrensverket menade i sin stämningsansökan mot Växjö kommun att kommunen inte får sätta konkurrensen ur spel genom att ställa villkor på att fastigheterna måste anslutas till kommunens fjärrvärmenät.

– Även om den aktuella domen bara gäller Växjö så kan fler kommuner nu komma att ställa krav på anslutning till kommunala fjärrvärmenät. Det innebär att konkurrensen undergrävs, och att konsumenternas möjlighet att välja värmesystem helt försvinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Jag är förvånad att tingsrätten valt att tolka konkurrensreglerna så snävt som den gjort. Jag hade hoppats att domstolen skulle tagit större hänsyn till den skada som konsumenterna lidit, och hur det påverkar företag som levererar alternativa värmesystem, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har till den sjunde december på sig att besluta om domen ska överklagas till Marknadsdomstolen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80
jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Jonson, biträdande chefsjurist, tfn 08-700 16 68
Läs mer om konkurrens och offentlig upphandling på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera