Bättre för konsumenterna efter åtagande från Booking.com

De som bokar hotell blir vinnare efter att den marknadsledande onlineresebyrån, Booking.com, åtagit sig att ändra i sina avtalsvillkor i syfte att undanröja konkurrensproblem. Konkurrensverket har godkänt åtagandet.

Konkurrensverket har utrett marknaden för onlineresebyråtjänster. En onlineresebyrå driver en plattform på internet, på vilken konsumenter kan söka efter, jämföra och boka hotellrum. Hotellen betalar provision för förmedlingen av hotellrum endast då en bokning genomförs.

Utredningen har avsett vissa villkor om så kallad prisparitet i avtalen mellan Booking.com och hotellen på den svenska marknaden. Under utredningens gång har marknadsledaren Booking.com åtagit sig att ändra i sina avtalsvillkor för att komma tillrätta med de konkurrensproblem som Konkurrensverket identifierat.

– Det är bra att vi på detta sätt kan skapa bättre förutsättningar för en fungerande konkurrens. I längden är det kunderna, hotellgästerna, som vinner på det, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Åtagandet innebär huvudsakligen att Booking.com inte får kräva att de priser som hotellen erbjuder på Booking.com måste vara lika eller lägre än de priser hotellen erbjuder via Booking.coms konkurrenter. Detta återställer konkurrensen mellan onlineresebyråer.

Konkurrensverket utredning har samordnats med konkurrensmyndigheterna i Frankrike och Italien där motsvarande åtagande har godkänts. Europeiska kommissionen har bistått konkurrensmyndigheterna i denna samordning.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och hans motsvarigheter i Frankrike och Italien, Bruno Lasserre respektive Giovanni Pitruzzella, säger i ett gemensamt uttalande:

– Med bistånd från Europeiska kommissionen har våra tre myndigheter på ett unikt sätt samarbetat i våra utredningar av onlineresebyråer. Idag kan vi meddela att vi har beslutat att godkänna ett åtagande som vi har erhållit från marknadsledaren Booking.com. Booking.coms åtagande är väl avvägt för konsumenterna i Frankrike, Italien och Sverige: det återställer konkurrensen samtidigt som användarvänliga och avgiftsfria sök- och jämförelsetjänster bibehålls och den växande digitala ekonomin främjas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80  
Martin Mandorff, enhetschef, tfn 08-700 15 53
Läs beslutet på
www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera