Bättre upphandlingar ger ökad välfärd

Små och medelstora företag måste ha bättre möjligheter att lämna in anbud vid offentliga upphandlingar. Ge Konkurrensverket möjlighet att ingripa mot allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna. Företag och upphandlande enheter måste ha tillgång till information och vägledning om regelverket.

De frågorna står i fokus i den strategi som Konkurrensverket har för tillsynen av offentliga upphandlingar.

– Vi vet att det finns enheter inom staten och kommunerna som struntar i att följa upphandlingsreglerna. Det innebär att de sätter konkurrensen ur spel, samtidigt som skattebetarnas pengar kanske inte används mest effektivt, säger generaldirektör Claes Norgren.

För att komma till rätta med problemet vill Konkurrensverket att effektiva rättsmedel införs för att använda mot dem som bryter mot reglerna.

Många upphandlingar genomförs i dag på ett sådant sätt att små och medelstora företag helt enkelt avstår från att lämna anbud.

– Offentliga upphandlingar får inte vara öppna bara för stora och etablerade företag. De små och nya företagen kan ofta föreslå nya lösningar, och detta måste tas tillvara.

– Varje gång ett företag avstår från att lämna in ett anbud på grund av att det upplevs som för krångligt är ett misslyckande. Vi kommer därför aktivt att arbeta för att förbättra regelverket, säger Claes Norgren.

Konkurrensverket kommer också att ge generell information och vägledning om upphandlingsreglerna och om den rättspraxis som utvecklas. Vi ska verka för en enhetlig tillämpning av reglerna.

I det strategidokument som nu överlämnats till regeringen framhålls också de möjligheter som finns med konkurrensutsättning, till exempel genom entreprenörslösningar, kundvalsmodeller eller avknoppningar. Erfarenheter av nya modeller för finansiering av olika samhällsprojekt kommer att följas, till exempel när privat och offentlig finansiering sker i samverkan.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Lindblom, avdelningschef, tfn 08-700 16 27 eller 073-773 16 27
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar