Böter krävs för Sigtuna kommun och Länstrafiken i Jämtland

Sigtuna kommun och Länstrafiken i Jämtland krävs på kännbara böter för att de, enligt Konkurrensverket, inte följt upphandlingsreglerna. Nu tas ärendena till domstol.

– Upphandlingsreglerna finns för att garantera att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och transparent sätt. Så har inte skett i de här båda fallen, och därför går vi till domstol med krav att kännbara böter döms ut. Det säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

När Sigtuna kommun skulle renovera hamnen i Sigtuna skrevs kontrakt med ett byggföretag utan att någon annonsering gjordes. Kontraktet är på elva miljoner kronor. Efter ett tips till Konkurrensverket har frågan utretts, och nu har en ansökan om att böter ska dömas ut lämnats in till Förvaltningsrätten i Uppsala. Konkurrensverket kräver att Sigtuna kommun ska betala 850 000 kronor i böter (upphandlingsskadeavgift).

Länstrafiken i Jämtland har, enligt Konkurrensverket, köpt biljetthanteringssystem utan att annonsera upphandlingen. I ansökan till Förvaltningsrätten i Härnösand kräver Konkurrensverket att trafikbolaget döms att betala böter (upphandlingsskadeavgift) på 1,9 miljoner kronor. Även i detta fall var det ett tips till Konkurrensverket som initierade utredningen.

– Efter lagskärpningen förra året är det möjligt att bötfälla kommuner och andra myndigheter som inte följer upphandlingsreglerna. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till att fler följer reglerna i fortsättningen, säger Dan Sjöblom.

I fallet med Sigtuna kommun är det första gången som krav ställs på en kommun att betala böter (upphandlingsskadeavgift) för överträdelse av lagen om offentlig upphandling (LOU). Länstrafiken i Jämtland är det första ärendet som avser överträdelse av lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Tidigare har Konkurrensverket lämnat in motsvarande ansökningar till domstol mot statliga Akademiska hus och Migrationsverket.

Läs dokumenten på www.konkurrensverket.se

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar