Förbud mot Skelleftebuss beställningstrafik

Stockholms tingsrätt har gått på Konkurrensverkets linje och dömt Skelleftebuss AB för att ha brutit mot konkurrenslagen genom att driva beställningstrafik med buss, där andra än kommunen är beställare.

– Vi är mycket nöjda att tingsrätten dömt enligt Konkurrensverkets yrkanden och förbjuder Skelleftebuss att bedriva verksamhet som hämmar konkurrensen och strider mot kommunallagen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Domstolens dom är en välkommen vägledning till kommuner och landsting att de inte får bedriva säljverksamheter som strider mot konkurrenslagen.

Konkurrensverkets ansåg att det kommunala bolaget Skelleftebuss hindrat andra bussbolag från att verka och växa på marknaden för beställningstrafik och därmed gått utanför sitt kompetensområde. Bedömningen har nu fått fullt stöd av tingsrätten.

– Kommunala företag ska enligt lagen inte agera på ett sådant sätt som gör det svårt för privata företag att växa eller starta verksamhet. Att sätta konkurrensen ur spel och slå undan benen för privata företag är inte en uppgift för en kommun, säger Dan Sjöblom.

Den verksamhet som har prövats i målet är beställningstrafik med buss. Skelleftebuss driver både kollektivtrafik och beställningstrafik. Det finns fler kommunala bussbolag i Sverige, men dessa driver nästan uteslutande kollektivtrafik och för detta finns lagstöd. Detta anses allmännyttigt och ingår normalt i kommunens kompetens att driva kollektivtrafik, till skillnad mot beställningstrafik.

Konkurrensverket har just nu ytterligare fem domstolsprocesser som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, varav en ligger i Marknadsdomstolen.

För ytterligare information, kontakta:
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Kristin Mattsson Örnulf, processråd, tfn 08-700 15 42
Åsa Lövström, kommunikatör, tfn 08-700 16 36

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar