Företag gynnas av kommuners och myndigheters självsanering

Efter skärpningen av konkurrenslagen utsätts färre företag för konkurrens från statliga eller kommunala aktörer. Lagskärpningen förra året har gett önskat resultat. Det framgår av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen.

Tillägget i konkurrenslagen innebär att konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i vissa fall kan förbjudas. Nu, efter att lagen har varit i kraft ett drygt år, syns tydliga positiva effekter.

– Den självsanering som har inletts i kommuner och hos statliga myndigheter är det bästa sättet att undanröja konkurrensbegränsande offentliga verksamheter. Många säljverksamheter har avvecklats eller förändrats, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Under det första året som regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har varit i kraft har ett stort antal ärenden kommit in till Konkurrensverket. Ett 50-tal av dessa har utretts vidare.

– Flera av ärendena har avslutats efter frivilliga åtgärder från den offentliga aktören. Vi följer nu upp hur de uppfyller de åtaganden de har gjort och skulle de svikta i sina åtaganden är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder, säger Dan Sjöblom.

Hittills har Konkurrensverket gått till domstol med tre ärenden där offentliga verksamheter misstänks subventioneras, eller på annat sätt gynnas, och på så sätt hämmar eller snedvrider konkurrensen. Ofta är det mindre och lokalt förankrade företag som har drabbats.

– Det är bra att rollerna renodlas mellan det offentliga och det privata näringslivet. Många kommuner bedriver ett aktivt och värdefullt arbete för att stärka det lokala näringslivet och locka till sig fler företag som skapar arbetstillfällen och bidrar till välfärden. Då ska de inte samtidigt bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Stefan Sagebro, föredragande, tfn 08-700 15 71
Läs hela skrivelsen på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera