Haninge Bostäder får böter på tio miljoner

Det är inte tillåtet för ett kommunalt bolag att kringgå upphandlingsreglerna genom att köpa ett företag med tillgångar i stället för att upphandla. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom mot Haninge Bostäder och går därmed helt på Konkurrensverkets linje.

Det kommunägda Haninge Bostäder köpte ett bolag, Vega Norra Parken AB, av ett byggföretag. De enda tillgångarna i bolaget var ett byggentreprenadkontrakt för bostadsbygge. Kontraktet hade ett värde av cirka 136 miljoner kronor och omfattade cirka 90 lägenheter i området Vega i Haninge kommun.

– Att köpa ett byggentreprenadkontrakt genom ett planerat affärsupplägg utan upphandling är ett brott mot regelverket. Ska en kommun eller kommunalt bolag bygga fastigheter ska entreprenaden som absolut huvudregel annonseras och konkurrensutsättas. Detta är ett allvarligt övertramp av upphandlingslagstiftningen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i sin dom helt gått på Konkurrensverkets linje och dömer Haninge Bostäder att betala 10 miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift. Det är det maximala belopp som kan utdömas enligt lagen.

Domstolen ansåg, liksom Konkurrensverket, att det kommunala bolaget Haninge Bostäder i detta fall använt sig av företagsköpet enbart för att utan offentlig upphandling komma över byggentreprenaden.

– Domen ger en viktig vägledning om hur upphandlingsreglerna inte kan kringgås genom att vissa tillgångar läggs i ett bolag som en kommun, kommunalt bolag eller myndighet sedan köper aktier i, säger Dan Sjöblom.

Domen kan överklagas till högre instans.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn: 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn: 08-700 16 59
Dan Sjöblom, generaldirektör, tfn: 08-700 15 55
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera