Hyra av kontorsmaskiner ska upphandlas

Konkurrensverket kräver att Karolinska institutet ska betala 200 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha tecknat avtal om hyra av skrivare, scannrar och kopiatorer utan offentlig upphandling.

Karolinska institutet ingick avtalet utan att göra en konkurrensutsättning genom föregående annonsering. Karolinska institutet har heller inte under utredningen åberopat något undantag från annonseringsskyldigheten.

Eftersom avtalet därmed utgjorde en otillåten direktupphandling av kontorsmaskinerna har Konkurrensverket lämnat in en ansökan om upphandlingsskadeavgift till Förvaltningsrätten i Stockholm.

– Generellt gäller att planering och samordning av kommande upphandlingar är viktigt för att kunna ha kontroll över en myndighets inköp. Myndigheter med många beslutsfattare, såsom universitet och högskolor, bör skapa rutiner för att överblicka och följa upp samtliga inköp. Det förbättrar förutsättningarna att följa reglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Läs ansökan på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera