Konkurrensverket vill stoppa Assa Abloys köp av Prokey

Assa Abloy AB:s planerade förvärv av Prokey AB innebär att Assa Abloy skulle få ett monopol på marknaden för grossisttjänster till låssmeder. Konkurrensverket går därför till domstol för att stoppa förvärvet.

Assa Abloy är den dominerande aktören inom låssektorn i Sverige. Assa Abloy äger företaget Copiax, vilket är den enda konkurrenten till Prokey på marknaden för grossisttjänster till låssmeder. Skulle Assa Abloy förvärva Prokey får Assa Abloy en monopolställning.

– Konkurrensen mellan Copiax och Prokey innebär idag att låssmederna kan få bra service och konkurrenskraftiga priser från dessa företag. Ett monopol leder till att drivkrafterna för att konkurrera försvinner vilket försämrar möjligheten för företagens kunder att få bra priser, service, leveransvillkor och produktutbud. I slutänden skulle detta drabba konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket konstaterar att Copiax och Prokey är varandras närmaste konkurrenter. När konkurrensen mellan företagen upphör kommer Assa Abloy ha både möjlighet och intresse att höja priserna mot Copiax och Prokeys kunder. För andra tillverkare än Assa Abloy innebär förvärvet att Assa Abloy kommer kunna försämra konkurrenternas möjligheter att sälja genom Copiax och Prokey. Detta innebär att Assas dominans ytterligare förstärks och att utbudet av konkurrerande låsprodukter riskerar att minska.

– Låssmederna är beroende av en väl fungerande låssmedsgrossistmarknad. Det finns ingen möjlighet för den breda massan av låssmeder att vända sig till andra grossister eller direkt till tillverkarna för att köpa in de produkter man behöver för att serva sina hushålls- och företagskunder. Förvärvet ger inte bara Assa Abloy monopol på grossist-försäljningen till låssmeder utan också möjlighet att ytterligare förstärka sin ställning i tillverkarledet, vilket är mycket negativt för konkurrensen. Konkurrensverket kräver därför att affären ska stoppas, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets stämningsansökan om förbud mot förvärvet har lämnats in till Stockholms tingsrätt.

För ytterligare information, kontakta:
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Trine Osen Bergqvist, processråd, tfn 08-700 15 23
Martin Sutinen, sakkunnig ekonom, tfn 08-700 15 30

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar