Krav på upphandlingsböter mot Stockholms kommun

Stockholms kommun krävs på 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Det handlar om inköp av bullerskydd vid en idrottsplats. Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Stockholm ska döma ut beloppet.

Trots att det fanns ett gällande ramavtal om byggarbeten valde Stockholms kommun att anlita en annan leverantör för köp av bullerskydd. Avtalet med den leverantören föregicks inte av något annonserat förfarande. Därmed blev avtalet en otillåten direktupphandling.

Kontraktet gäller ett bullerskydd vid Kärrtops idrottsplats, och kontraktsvärdet är på 1 115 000 kronor. Nu går Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att kommunen ska dömas att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift till följd av den otillåtna direktupphandlingen.

– Om en affär görs upp utan att flera företag fått möjlighet att lägga anbud ökar risken att det inte är det mest förmånliga avtalet som sluts. Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Att inte använda upphandlade ramavtal sänder dessutom felaktiga signaler inför kommande avtalsperioder, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80
jimmy.dominius@kkv.se
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56
Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera