Nio av tio myndigheter har regler för direktupphandling

Kravet på regler för direktupphandlingar, och hur de ska dokumentaras, har fått effekter. Nio av tio myndigheter har infört interna styrdokument (riktlinjer) för direktupphandlingar. Lika många uppger också att de har rutiner för att dokumentera direktupphandlingar.

Det konstateras i Konkurrensverkets rapport ”Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner”.

Gränsen för när en upphandlande myndighet får direktupphandla utan att annonsera höjdes 2014 och är i dag på 534 890 kronor. Samtidigt infördes krav på att upphandlande myndigheter ska anta egna riktlinjer för direktupphandlingar, samt dokumentera alla direktupphandlingar över 100 000 kronor.

Konkurrensverket har undersökt vilka riktlinjer och rutiner som kommuner, landsting och statliga myndigheter har för direktupphandlingar. Resultat visar att flertalet i dag har regler.

– Generellt har kommunerna i högre grad än statliga myndigheter infört rutiner både för dokumentation och för konkurrensutsättning. Små statliga myndigheter är de som i minst utsträckning har egna riktlinjer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Fortfarande finns det dock brister. Till exempel så är det allt för få som samlar in dokumentationerna centralt i myndigheten, och alla uppgifter som borde dokumenteras finns inte med. Det är även oroande att en del myndigheter inte har system så att de kan få fram uppgifter om genomförda direktupphandlingar.

– En positiv slutsats från kartläggningen är att många myndigheter har en tydlig ambition att utsätta inköpen för konkurrens även vid direktupphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Att konkurrensutsätta även de direktupphandlingarna som ligger under direkupphandlingsgränsen innebär att fler leverantörer får möjlighet att lägga anbud innan kontrakt skrivs. Det ökar möjligheten att få anbud som visar på effektivare lösningar, nya möjligheter, innovationer och högre kvalitet. Samtidigt minskar risken för jäv eller korruption.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Karin Morild, projektledare, tfn 08-700 16 20

Läs hela rapporten på
www.konkurrensverket.se
 

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar