Ny infrastruktur på apoteksmarknaden?

– De senaste dagarnas uppgifter i pressen om Apotekets bildande av ett gemensamägt företag med Medco är oroande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

– Om Apoteket AB:s styrelse nu beslutar om att bilda ett sådant bolag kan det innebära att bolaget i skydd av sitt lagstiftade monopol, och tillsammans med ett privat företag, bygger upp infrastruktur som framtida konkurrenter blir beroende av för att kunna sälja läkemedel till konsumenter, säger Claes Norgren.

Apoteket AB har idag monopol på försäljning av läkemedel till konsument och har under lång tid haft möjlighet att bygga upp en stark position. Inför avveckling av apoteksmonopolet har Apoteket AB därför stora konkurrensfördelar, exempelvis genom redan gjorda investeringar i butiksnät och annan infrastruktur, betydande samproduktions- och skalfördelar i verksamheten, tillgång till strategiska butikslägen, välkänt varumärke samt ett informationsövertag om marknaden.

– Konkurrensverket anser att det är ytterst angeläget att frågor om ny infrastruktur på en marknad bereds på ett brett sätt och att staten inför den kommande konkurrensutsättningen skapar goda förutsättningar för en väl fungerande marknad, säger Claes Norgren.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar