Nya böteskrav för landstinget i Stockholm

Konkurrensverket går till domstol för att få ett avgörande om böter/upphandlingsskadeavgift för Stockholms läns landsting. Landstinget har gjort en otillåten direktupphandling av tjänster inom barnortopedi.

Stockholms läns landsting har gjort en upphandling utan föregående annonsering av tjänster som rör barnortopedi för år 2015. Värdet uppgår enligt kontraktet till drygt 8,8 miljoner kronor.

– Utan konkurrensutsättning är risken stor att det inte blir det bästa kontraktet med de bästa villkoren som väljs av den upphandlande myndigheten, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har sedan december 2014 gått till domstol vid sammanlagt fem tillfällen med krav på att landstinget ska betala böter/upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket har genom ansökningarna begärt att landstinget ska betala totalt 11 870 000 kronor för de olika överträdelserna.

I samtliga ärenden har landstinget hävdat att det har haft rätt att ingå avtalen utan föregående annonsering i avvaktan på införandet av eventuella valfrihetssystem. Förvaltningsrätten i Stockholm har hittills beslutat att bifalla två av de ansökningar som Konkurrensverket har lämnat in och övriga ansökningar har domstolen ännu inte tagit ställning till.

I det nu aktuella fallet är kravet att böter/upphandlingsskadeavgift på 750 000 kronor ska dömas ut av förvaltningsrätten.

– Upphandlande myndigheter är skyldiga att följa upphandlingsreglerna och kan inte, som i dessa fall, direkttilldela kontrakt i avvaktan på inriktningsbeslut från myndighetens beslutsorgan. De pengar som landstinget nu får betala i böter hade kunnat undvikas med bättre planering, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar