Nya digitala marknader förbättrar konkurrensen

E-handel och delningsekonomi bidrar till förbättrad konkurrens. Nya digitala plattformar gör det möjligt att nå kunder över stora avstånd, och använda resurser mer effektivt. Det framhåller Konkurrensverket i en ny rapport som överlämnats till regeringen.

Att e-handeln växer är nog de flesta medvetna om. Men e-handel med livsmedel går än så länge trögt på landsbygden där effektiva transporter saknas. E-handel ger konsumenter bättre möjligheter att köpa varor från andra länder, men så kallad geografisk blockering från företag kan göra det svårt för konsumenter att handla över nationsgränser.

– Pristransparensen har ökat på gott och ont. Konsumenter får enklare att jämföra priser på varor och tjänster, men ökad transparens kan också förenkla för företag att samordna sina priser, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

– Vår allra viktigaste utmaning i den nya ekonomin är att se till så att ny teknik inte används för prissamordning, trots att sådan kan bli lättare att genomföra.

Nya elektroniska plattformar, tillsammans med nya betalningslösningar, skapar möjligheter för en delningsekonomi där fler kan dela på resurser. Det gäller till exempel bostäder eller transporter. Detta är än så länge en ytterst liten del av den totala ekonomin, men den kan komma att växa. I Sverige är viljan att dela med sig dock lägre än viljan att använda andras ägodelar, vilket kan fungera dämpande på utvecklingen.

Ett viktigt inslag i den nya delningsekonomin är nätverkseffekter, som innebär att kundnyttan kan öka ju fler som använder en viss plattform. Vissa marknader kan därför koncentreras till ett eller ett fåtal plattformar som får stora skalfördelar. Det kan ställa den gamla sanningen, att det alltid är bra med fler företag, på ända.

– Vi ser att plattformsföretagen kan växa mycket snabbt med hjälp av nätverkseffekter och ny teknik. Det finns därmed en risk att de största företagen växer sig ännu starkare på marknaden. När de digitala marknaderna utvecklas så snabbt är det viktigt att vi framöver håller dem under kontinuerlig uppsikt för att hinna ingripa i tid, säger Karin Lunning.

Rapporten ”Konkurrens och tillväxt på digitala marknader” är skriven av Konkurrensverket på regeringens uppdrag.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Björn Axelsson, projektledare, tfn 08-700 15 47
Läs hela rapporten på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar