Nya krav på upphandlingsböter för Herrljunga

För andra gången krävs nu Herrljunga kommun på böter/upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling. Eftersom kommunen denna gång anmält överträdelsen till Konkurrensverket på eget initiativ, uppgår yrkandet till ett lägre belopp än vad som annars hade varit fallet.

Den nu aktuella överträdelsen gäller inköp av bemanningstjänster för telefoni/ telefonväxel vid tre tillfällen under 2015. Avtalen utgör direktupphandlingar av samma slag. Det sammanräknade kontraktsvärdet uppgår till drygt 1,2 miljoner kronor, vilket är över gränsen för direktupphandling som var 505 800 kronor. Upphandlingarna skulle alltså ha konkurrensutsatts genom annonsering.

Det var kommunen själv som anmälde den otillåtna direktupphandlingen till Konkurrensverket. I tidigare fall har Konkurrensverket satt ned kravet på böter/ upphandlingsskadeavgift efter självanmälan, så har också skett i detta fall.

– Det är positivt när den som upptäcker fel i den egna organisationen tar initiativ till att upplysa Konkurrensverket om dessa, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Jönköping och kräver att Herrljunga döms att betala 50 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Detta är den hundrade ansökan till en förvaltningsrätt med krav om att en upphandlande myndighet ska dömas att betala böter/ upphandlingsskadeavgift sedan lagskärpningen för fem år sedan.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, 076-542 15 80,
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07

Läs mer om ärendet på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar