Rättvist valfrihetssystem kräver öppen kommunal redovisning

Det finns flera skäl till att kommuner med valfrihetssystem måste ha en öppen och tydlig ekonomisk uppföljning av den egna konkurrensutsatta verksamheten. Det framhåller Konkurrensverket i en pilotstudie där tre kommuner studerats.

Allt fler kommuner inför system som gör det möjligt för invånarna att välja vem som ska utföra till exempel beviljad hemtjänst. I 176 av landets 290 kommuner kan brukarna själva välja om hemtjänst ska utföras av kommunen eller av en privat utförare.

För att konkurrensen mellan de privata utförarna och egenregin ska fungera måste uppdragen till egenregin och externa utförare vara tydligt inramade och ersättningarna vara likartade. Det innebär att kommunerna måste kunna redovisa hur resurser går till den egna verksamheten om den konkurrerar med fristående aktörer. Den pilotstudie som Konkurrensverket gjort visar att det inte alltid är tydligt hur resurser fördelas.

Tre kommuner har studerats närmare för att se om det är möjligt att göra jämförelser av hur resurser fördelas. Det är Borås, Boden och Järfälla som har deltagit i studien. Av de tre kommunerna är det endast Järfälla som tydligt har ramat in egenregins uppdrag. I de båda andra kommunerna finns tydligt utrymme för förbättringar.

I studien framkommer att de tre kommunerna redovisar intäkter och kostnader för egenregiverksamheten inom valfrihetssystemen i varierande grad och på olika sätt.

– Vi tror att det ser ut på ungefär det här sättet runt om i landet. Kommunerna själva har allt att vinna på att säkerställa bättre kunskap om den egna kommunala utförarens kostnader. Utan detta är det svårt för kommunen att fastställa ersättningsnivåer som är konkurrensneutrala mellan egenregin och externa utförare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Jag rekommenderar alla kommuner som har valfrihetssystem att ha en öppen och tydlig ekonomisk redovisning av alla de egna verksamheter som ingår i valfrihetssystem. Det tjänar alla på.

I rapporten med titeln ”Konkurrens på likvärdiga villkor i kommunernas valfrihetssystem” lämnar Konkurrensverket tre rekommendationer till kommuner med valfrihetssystem:

  • Tydliggör uppdragen för egenregin och de externa utförarna så att jämförelser blir möjliga
  • Inför en öppen redovisning av prissättningen utifrån egenregins kostnader
  • Inför en öppen och tydlig ekonomisk redovisning av de egenregiverksamheter som ingår i valfrihetssystemen

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 1
5 80, eller 076-542 15 80
Per Jonsson, projektledare, tfn 08-700 16 76
Läs hela rapporten på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera