Risk för prishöjningar om kycklingaffär tillåts

Konkurrensverket går nu till domstol för att få ett förbud mot Kronfågels köp av konkurrenten Lagerberg. Om affären genomförs skulle det innebära att konkurrensen på kycklingmarknaden påtagligt försämras, vilket ytterst drabbar konsumenterna.

Kronfågel Holding AB, som är störst på den svenska kycklingmarknaden, vill köpa den tredje största aktören, Lagerberg i Norjeby AB. Konkurrensverket har utrett koncentrationen och kommit fram till att affären påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Detta gäller särskilt för paketerad färsk kyckling i kyldiskarna och för färdiggrillad kyckling i butik.

En stämningsansökan har lämnats till Stockholms tingsrätt med kravet att affären förbjuds.

– Den nya aktören skulle, om affären genomfördes, i ett slag bli den klart dominerande i Sverige. Andra aktörer skulle få svårt att hävda sig på marknaden, och risken för negativa konsumenteffekter, till exempel prishöjningar, är stor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

De förslag till åtaganden som parterna presenterat har inte förmått att råda bot på de negativa effekterna. Därför ber nu Konkurrensverket domstolen att förbjuda förvärvet.
För att få ett förbud mot affären har Konkurrensverket lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med kravet att affären förbjuds. Kravet är förenat med ett vite på 100 miljoner kronor som ska dömas ut om affären trots allt genomförs.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Per Karlsson, chefsjurist, 076-542 15 56

Läs hela stämningsansökan på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar