Sveriges Radio krävs på upphandlingsböter

Sveriges Radio gjorde en otillåten direktupphandling i samband med en personalfest. Konkurrensverket kräver därför att Sveriges Radio betalar en upphandlingsskadeavgift/böter på 200 000 kronor.

Sveriges Radio annonserade inte upphandlingen av sin personalfest enligt reglerna, utan valde att endast tillfråga två möjliga leverantörer. Sveriges Radio gjorde sig därmed skyldig till en otillåten direktupphandling, enligt Konkurrensverket.

– Reglerna om annonsering i samband med offentliga upphandlingar är till för att ge alla potentiella leverantörer möjlighet att lägga anbud, och att beställaren ska få möjlighet att ta ställning till det bästa anbudet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och begär att Sveriges Radio döms att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter.  Kontraktets värde är cirka 2,7 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar