SVT krävs på böter för otillåten direktupphandling

När Sveriges Television (SVT) hade en personalfest vände sig företaget direkt till två leverantörer istället för att genomföra en offentlig upphandling. Konkurrensverket har nu ansökt om att SVT ska betala upphandlingsskadeavgift/böter på 210 000 kronor.

SVT har under Konkurrensverkets utredning hävdat att de båda avtalen inte behövde föregås av någon offentlig upphandling. I det ena fallet har SVT gjort gällande att det är fråga om ett avrop från ett sedan tidigare upphandlat ramavtal. I det andra fallet menar SVT att det är fråga om ett hyreskontrakt, som är undantaget från lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket har noga övervägt dessa invändningar, men anser inte att SVT haft fog för att tilldela de aktuella kontrakten utan konkurrensutsättning.

– Det är viktigt att upphandlingsreglerna följs. Offentliga upphandlingar av varor och tjänster över 284 000 kronor ska upphandlas genom annonsering och konkurrensutsättning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Värdet på de aktuella kontrakten uppgick till cirka 2,7 miljoner kronor. Konkurrensverket har nu ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att SVT ska betala upphandlingsskadeavgift/böter på totalt 210 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74
Läs ansökan på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera