Antikvarisk bokmässa i Konstakademien

På lördag och söndag (4-5 mars) äger en antikvarisk bokmässa rum i Konstakademien. På plats finns då bland annat antikvariat, bokbindare och förlag. Mässan arrangeras av Svenska Antikvariatföreningen. Fri entré.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia